Trafik ve Çevre Bilgisi

Motorşı Taşıt Sürücüleri Kursu Trafik ve Çevre Bilgisi Programı

Programı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve bu kanunlara dayanarak çıkarılan yönetmelikler oluşturmaktadır. 2198 sayılı Karayolları Trafik Kanununda sürücü belgesi sınıfına göre belirtilen eğitim düzeyi ve yaş seviyesidir. Programın süresi toplamda 16 saattir.

Bu program ile kursiyerlerin;

 1. Trafik mevzuatı ile ilgili Kanun ve Yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmaları,
 2. Trafik levhalarını tanımaları, bunlara uymayı alışkanlık haline getirmeleri,
 3. Sürücü davranışlarını etkileyen faktörleri tanımaları,
 4. Trafik işaretlerini, trafiği yöneten kişileri tanımaları ve ayırt etmeleri,
 5. Trafik işaretleri ile trafiği yöneten kişilerin hareketlerine göre davranmaları,
 6. Kara yoluna ve trafik işaretlerine zarar vermenin meydana getireceği tehlike ve engellerin farkına varmaları, bunları korumaları ve zarar veren kimselere engel olmaları,
 7. Araç sürerken karayolunu kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları,
 8. Geçiş üstünlüğüne sahip araçları tanımaları ve gerektiğinde bu araçlara yol vermeleri,
 9. Karşılaştığı trafik kazalarında üzerine düşen sorumlulukları ve yükümlülükleri yerine getirmeleri,
 10. Motorlu araçların karayolu trafiğine katılabilmesi için yapılacak tescil işlemlerini yaptırmaları ve tescil plakalarını tanımaları,
 11. Çevre kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkilerini kavramaları,
 12. Haritadan yararlanarak yer ve yön bulmaları beklenmektedir

Programın Uygulamasıyla İlgili Bilgiler

KONU                                                                                                                                DERS SAATİ SAYISI

Trafik Psikolojisi                                                                                                                           2

Trafik Mevzuatı                                                                                                                            10

Trafik Kazaları, Cezaları, Kusurlu Davranışlar                                                                          2

Araçların Tescili, Muayeneleri, Teknik Şartları                                                                         1

Sürücü Belgeleri ve Sürücülerle İlgili Hususlar

Çevre                                                                                                                                               1

Toplam                                                                                                                                         16

Close Menu